top of page
  • Skribentens bildJonathan Bondesson

Se vad jag ser!


Jag ljuger inte när jag säger att allt blir vackrare på film. När en vinterdag ute i Stockholms skärgård fångas på bild vill jag plocka upp min gitarr och skapa musik.

Det som min koncentrerade blick filmar med kameran på bilden projiceras snart på en duk i Lilla Salen på Kungl. Musikhögskolan 29 Mars.


See what I see

I don't lie when I tell you that everything is more beautiful on screen. When I capture a day of winter in the coast of Stockholm I want to pick up my guitar and create music.

My fixated gaze on the picture is recording a movie that'll be projected on screen at Lilla Salen at the Royal Collage of Music 29 Mars.

14 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Gott nytt!!

bottom of page